Convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca sobre addiccions 2021

Ministerio de SanidadEl Ministeri de Sanitat ha obert la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca sobre addiccions per al 2021.

L’objectiu és finançar projectes de recerca sobre addiccions realitzats per entitats d’R+D públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. Es considera prioritari l’enfoc de gènere a les polítiques de recerca sobre addiccions, constituint una variable transversal a introduir en el desenvolupament de la recerca i gestió d’aquesta convocatòria.

En aquest marc temàtic, es consideraran línies prioritàries amb caràcter general, aquelles emmarcades a la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024. A nivell més específic els projectes de recerca hauran de referir-se a alguna de les àrees de recerca: bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis de salut. Dins de la convocatòria es consideraran línies d’actuació prioritàries les següents àrees:

  1. Avaluació de polítiques, intervencions i programes de prevenció, d’ assistència i de incorporació social en l’àmbit d’alcohol, les drogues il·legals, els fàrmacs amb potencial d’abús i les addiccions de comportament.
  2. Impacte del cànnabis en les esferes intel·lectual, motivacional, social i de la salut mental dels seus usuaris, amb especial referencia als adolescents i els joves.
  3. Noves eines de detecció i vigilància dels determinants de les addiccions.
  4. Determinació de condicionants en l’oferta i necessitat en els serveis i recursos d’ atenció a les drogues i les addicions, des de la perspectiva territorial i poblacional.
  5. Aspectes associats al tractament de les addiccions i el seu pronòstic en grups de població específics (persones grans, dones, emigrants, etc.).
  6. Lesions i violència associades a les substàncies additives i a altres addiccions.

Els projectes de recerca finançats per aquests ajuts es podran presentar com a projectes d’una, dues o tres anualitats.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb el Jaume Condal de l'Oficina de Recerca i Innovació  (jcondal@rectorat.url.edu) per gestionar la documentació que es demana.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 30 de setembre de 2021.

+info: Convocatòria, Plan Nacional sobre Drogas

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: