1a Edició 2021 del Premi BCN Fem Tech per l’equitat de gènere al Sector TIC

L’Ajuntament de Barcelona convoca la primera edició del premi “BCN Fem Tech per a l’equitat de gènere al Sector TIC”, amb l’objectiu de donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector tech de la ciutat liderats per dones.

El Premi pretén combatre l’escletxa digital de gènere a la ciutat de Barcelona, comprometre a potenciar la capacitació des de la petita infància, afavorir l’accés laboral a les dones en el sector tech i donar visibilitat a les dones del sector de la tecnologia de la ciutat de Barcelona.

Poden concórrer a aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat, així com les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat que reuneixin les condicions que estableixin les bases de la convocatòria.

El projecte ha de tenir el seu àmbit d’actuació a la ciutat de Barcelona.

Les sol·licitants poden optar a més d’una modalitat del premi però només poden ser guardonades en una de les candidatures.

Les categories són:

Categoria A: STEM, gènere i infància

Projectes que potenciïn amb força, cohesió i empenta el foment de les vocacions tecnològiques STEAM entre les nenes de la ciutat. Els projectes han de lluitar contra el biaix existent i engrescar fonamentalment a les nenes en el sector tech. Es valorarà aquells projectes que posin la mirada en les nenes que es torben en una situació de vulnerabilitat.

Categoria B: Dades amb mirada de gènere en el sector de la tecnologia

Projectes que ajudin a generar dades sobre el sector de la tecnologia amb mirada de gènere, els quals permetin obtenir dades rigoroses i facilitar la comprensió de forma senzilla a través de la imatge gràfica. Dades qualitatives i quantitatives que visibilitzin l’escletxa de gènere digital a la ciutat de Barcelona. Es valoraran aquells projectes que treballin amb programes de dades obertes.

Categoria C: Violències a les xarxes

Projectes que ofereixen eines a la comunitat cibernauta de dones per donar-se suport mutu davant de les violències digitals, una forma de violència masclista.

Categoria D: Visibilitat de les dones tech a la ciutat de Barcelona

Projectes que impulsin accions que ajudin a visibilitzar la presència de dones en entorns tecnològics, sobretot a través de campanyes de comunicació que conscienciïn sobre les limitacions que generen els estereotips de gènere.

El premi té una dotació econòmica de 8.000 euros per a cada categoria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de setembre de 2021.

+info: Bases

 
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ajuntament_bcn_2.jpg