Nou indici de qualitat per a publicacions d’humanitats i publicacions emergents al Journal Citations Report (JCR)

Clarivate - Web of ScienceL’empresa Clarivate Analytics acaba de publicar el nou Journal Citation Report (JCR), que recopila els índex d’impacte de revistes de l’any 2020, basant-se en les dades extretes del portal Web of Science.

Com a novetat d’aquesta edició s’ha ampliat el nombre i tipologia de revistes que estaran presents al JCR, oferint una major cobertura de les diferents tipologies de revistes i, especialment, cobrint la totalitat d’àrees de recerca que recull la Web of Science Core Collection (WoS).

D’aquesta manera, s’ha creat una nova mètrica perquè les revistes incloses als índex Art & Humanities Citation Index (AHCI) i al Emerging Sources Citation Index (ESCI), que seguiran sense tenir un Factor d’Impacte de la revista (JIF), puguin ser incloses al Journal Citation Report, com la resta de revistes d’altres col·leccions de la WoS.

La nova mètrica és l’Indicador de Cites de la Revista (Journal Citations Indicator, JCI), un indicador que proporciona una mètrica única a nivell de revista que es pot interpretar y comparar fàcilment entre disciplines.

+Info: Web Clarivate

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_Clarivate_WoS.jpg