Ajuts a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica 2021

Memorial democràticEl Memorial Democràtic ha obert una convocatòria d’ajuts a activitats culturals commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica vinculada a Catalunya.

Els projectes s’han d’alinear amb un dels àmbits que s’indiquen a continuació. L’import màxim de cada subvenció no excedirà el 80% de la despesa total sol·licitada:

  1. Actuacions commemoratives d’esdeveniments o bé actuacions d’homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s’hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia. Import màxim 3.500 euros
  2. Actuacions de difusió i formació: organització de congressos, seminaris, exposicions, productes audiovisuals de no ficció, edició de publicacions i projectes educatius i/o pedagògics, i culturals i/o artístics. Import màxim 5.500 euros
  3. Projectes de recerca: investigacions inèdites en matèria d'història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d’altres. Import màxim 3.500 euros
  4. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons documentals. Import màxim 3.500 euros

Els projectes s’hauran d’executar entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2021.

La URL només pot presentar una sol·licitud, pel que recomanem a les persones interessades en presentar una sol·licitud que es posin en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació (vicerectorat.recerca@url.edu) el més aviat possible i no més tard del 30 de juliol de 2021 per gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Bases, Convocatòria, Formulari

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_memorial_democratic.png