Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall 2021

Fundació Catalunya-Europa La Fundació Catalunya Europa convoca la vuitena edició de l’Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall, amb l’objectiu de promoure la realització d’estudis sobre els principals àmbits ens els quals es van materialitzar el pensament i l’acció política de Pasqual Maragall, tant en la seva dimensió històrica com en el seu plantejament actual.

Poden sol·licitar aquesta convocatòria les persones o grups que tinguin experiència en recerca en el camp de les ciències socials i que tinguin 40 anys o menys en el moment de presentar la sol·licitud.

Els projectes han de ser inèdits i no poden estar subvencionats per cap altra entitat o administració pública.

La dotació econòmica de l’ajut és de 5.000 euros, i el projecte s’ha de desenvolupar en el període d’una any, a partir de la data d’acceptació de l’ajut.

El termini de presentació de propostes finalitza el 15 de setembre de 2021.

+info: Bases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_catalunyaeu_2.png