Obert el període per presentar les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora de l’AQU (Trams 2021)

AQUObert el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020.

Els investigadors i investigadores que vulguin presentar-se a la convocatòria, hauran de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de doctor/a.
 • Tenir una vinculació amb la Universitat a temps complet o parcial (la vinculació a temps parcial ha de ser igual o superior a un 50% del temps complet).
 • Tenir antiguitat mínima a la Universitat d’un any.
 • Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL.

Caldrà presentar totes les sol·licituds electrònicament (no presencialment al registre de l’AQU). Per fer-ho serà necessari disposar d’un certificat digital. El procediment a seguir és el següent:

 1. Descarregar el formulari
 2. Emplenar, validar i desar l formulari
 3. Enviar a tramitar el formulari (es rebrà un acusament de rebuda amb un ID de tramitació)
 4. Fer el pagament de les taxes
 5. Adjuntar la documentació (CVA, certificat de serveis prestats, etc.) mitjançant l’ID rebut.

En relació als tràmits i documentació requerida cal tenir present el següent:

 • El termini per annexar la documentació a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT) és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.
 • CV abreujat: La convocatòria ofereix l’opció carregar les vostres aportacions de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya. Alternativament, també les podeu introduir de manera manual.
 • La documentació acreditativa de la vinculació laboral cal sol·licitar-la a la persona de contacte d’aquesta convocatòria abans del 12 de juliol de 2021.
 • La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) per gestionar part de la documentació requerida.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de juliol de 2021.

+info: Web de l’AQU, Convocatòria universitats privades, Criteris específics per avaluar l’activitat investigadora, Formulari de sol·licitud (OVT), Preguntes freqüents: procediment sol·licitud, Preguntes freqüents: avaluació trams

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: