Horizon Europe: obertes les convocatòries del clúster 5 “Climate, Energy and Mobility”

Comissió EuropeaContinuant amb les notícies sobre la publicació dels programes de treball de l’Horizon Europe per les convocatòries del 2021 i 2022, s’han obert les convocatòries del clúster 5, enfocades als reptes climàtics, energètics i de mobilitat.

El Clúster 5 té com a finalitat accelerar la doble transició, verda i digital, i la transformació associada de la economia, la industria i la societat amb l’objectiu d’aconseguir la neutralitat climàtica a Europa l’any 2050.

Les activitats en aquest programa de treball contribuiran a les Key Strategic Orientations (KSO) del pla estratègic:

a. Promoting an open strategic autonomy by leading the development of key digital and, enabling and emerging technologies, sectors and value chains to accelerate and steer the digital and green transitions through human-centred technologies and innovations;

b. Restoring Europe’s ecosystems and biodiversity, and managing sustainably natural resources to ensure food security and a clean and healthy environment

c. Making Europe the digitally enabled circular, climate-neutral and sustainable economy through the transformation of its mobility, energy, construction and production systems;

d. Creating a more resilient, inclusive and democratic European society, prepared and responsive to threats and disasters, addressing inequalities and providing high-quality health care, and empowering all citizens to act in the green and digital transitions.

Per contribuir a aquestes KSO de nivell de programa, el clúster 5 vol obtenir sis impactes esperats (expected impacts). En aquest programa de treball, cada impacte esperat s'ha transformat en un objectiu específic (destination):

Expected Impact (Strategic Plan)

Destination

Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through Advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations.

1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality.

Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative cross-cutting solutions.

2. Cross-sectoral solutions for the climate transition

More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions

3. Sustainable, secure and competitive energy supply

Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition.

4. Efficient, sustainable and inclusive energy use

Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector.

5. Clean and competitive solutions for all transport modes

Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services.

6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods.

Les convocatòries del 2021 finalitzen el 14 de setembre de 2021 o el 19 d’octubre de 2021, es recomana consultar cada convocatòria en detall.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Ruth Babington, de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Work Programme, Funding and Tenders Opportunities Portal

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_41.png