Ajuts per projectes de recerca en matèria d'afers religiosos (RELIG 2021)

AGAUREl Departament de Justícia, a través de l'AGAUR, ha publicat la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en matèria d'afers religiosos per a l’any 2021 (RELIG 2021).

D'acord amb les bases, en aquesta convocatòria es consideren subvencionables els projectes de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s'indiquen a continuació:

  1. L'impacte de la COVID19 en el fet religiós.
  2. El diàleg interreligiós com a eina d'intervenció en l'àmbit educatiu no formal.
  3. Religió i perspectiva de gènere.
  4. Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
  5. Religió i mitjans de comunicació.
  6. Gestió pública del dret a la llibertat religiosa.
  7. El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
  8. Religió, democràcia i actitud davant les minories.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d).

L'equip de recerca ha de tenir la composició següent:

  1. Un mínim de quatre investigadors (dos que siguin doctors), dos dels quals, com a mínim, han de tenir dedicació completa al projecte i han d'estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.
  2. La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament als beneficiaris, becaris, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui un caràcter investigador.

L'import per ajut serà d'entre 8.000 i 10.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 18 de juny de 2021.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible, per tal de gestionar la presentació de la sol·licitud.

+info: Convocatòria, Bases, Annex

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_55.jpg