Convocatòria de subvencions OIE-UE per a Xarxes Internacionals de Recerca

Organització d’Estats IberoamericansLa Organització d’Estats Iberoamericans (OEI), en el marc programa FORCYT, ha obert una convocatòria per a finançar 10 xarxes de recerca d’Amèrica Llatina-UE, els resultats de les quals contribuiran a la implementació de l’Agenda 2030, al desenvolupament sostenible, a la igualtat de gènere, a pal·liar les conseqüències de la COVID-19 o a fomentar estratègies per a la disminució dels efectes del canvi climàtic.

L’objectiu de la convocatòria és el de finançar xarxes d’universitats i centres de recerca llatinoamericans i europeus que tinguin projectes de recerca i/o transferència del coneixement. Les xarxes rebran suport financer durant un període màxim de 18 mesos per ajudar-les a assolir els resultats de recerca proposats, els quals necessàriament han d’implicar un impacte social positiu. Les xarxes hauran de garantir un adequat equilibri de gènere entre els seus membres i seran millor valorades les xarxes que incorporin també empreses i/o institucions de la societat civil. L’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) seran la referència fonamental.

Les xarxes han de complir els següents requisits:

  • Estar construïdes per universitats i centres de recerca de, al menys, 2 països llatinoamericans i 1 europeu
  • Si son xarxes ja construïdes, han d’afegir universitats i centres de recerca de, al menys, 2 països llatinoamericans de nova incorporació o 1 país llatinoamericà i 1 país europeu igualment de nova adscripció.
  • Les xarxes han d’estar liderades per una institució, universitat o centre de recerca d’un dels països membres de l’OEI.
  • Els projectes de recerca han de tenir els seus objectius dirigits a l’assoliment dels ODS de la Agenda 2030, foment d’estratègies per a combatre el canvi climàtic, igualtat de gènere o mitigació de les conseqüències de la COVID-19.

Els projectes de recerca seleccionats rebran una subvenció de 20.000 euros i el seu període d’execució estarà comprès entre el 15 de setembre de 2021 i el 31 de març de 2023. Els ajuts es destinaran a cobrir els següents conceptes:

  • Viatges internacionals per a reunions de coordinació de la xarxa (no poden superar el 50% de l’ajut)
  • Publicacions
  • Formació

Queden exclosos els costos de personal i els costos indirectes de gestió i administració del projecte.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 25 de juny de 2021 a les 24.00 (CEST).

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu) per a gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Pàgina web OEI, Bases, Formulari d’inscripció, Vídeo presentació programa FORCYT

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OEI.png