Nova convocatòria de projectes “I+D+i” en línies estratègiques 2021

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha publicat la convocatòria de projectes “I+D+i” en línies estratègiques, amb l’objectiu de finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes de recerca.

La finalitat d’aquesta convocatòria és donar resposta als reptes identificats a les 23 prioritats temàtiques (topics), recollides a l’Annex II de les bases, mitjançant el finançament de projectes inter i multidisciplinaris en els que la cooperació científica sigui constitutiva. Es vol donar un impuls als avenços en el camp d’aplicació al que es dirigeixen els projectes, tant en l’àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

Amb la voluntat de promoure la cooperació entre empreses i organismes d’investigació, hauran de participar en el projecte un mínim de dues entitats, essent obligatòriament una d’elles un organisme de recerca públic o privat .

Els projectes tindran una durada de 3 anys, la data d’inici dels quals ha de ser al 2021, i posterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds. El pressupost del projecte serà d’un mínim de 400.000 euros i d’un màxim de 2.000.000 d’euros.

Es concediran ajuts en forma de subvenció o préstec. Podran finançar-se despeses de personal, aparells i equips, materials, subcontractació, patents, viatges i consultories, i despeses indirectes.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el  17 de maig de 2021.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+ info: MCI

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: