Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullAna Gabriela Balladares Fuentes (FICED SALLE), Jacopo Dari (OE), Eleunthia Wong Ellinger (Esade ADE), Clàudia Vives-Fierro Planas (FCRIB), Asma Naimi (Esade ADE), han defensat la seva tesi doctoral.

Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle:

 • Autora: Sra. Ana Gabriela Balladares Fuentes
 • Director: Dr. Francesc Miralles Torner
 • Codirector: Dr. Christopher Kennett
 • Títol: Changing consumer behavior in the digital age: perceived risk in information search process
 • Data defensa: 19/3/2021
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/671443

Observatori de l'Ebre:

 • Autor: Sr. Jacopo Dari
 • Director: Dr. Pere Quintana Seguí
 • Codirector: Dr. Renato Morbidelli
 • Codirector: Dr. Luca Brocca
 • Títol: Towards a better understanding of the Anthropogenic Impact on the Hydrological Cycle: Detecting and Estimating Irrigation through Remote Sensing Soil Moisture
 • Data defensa: 29/3/2021
 • Tesi en cotutela amb la Università degli Studi Firenze
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/671502

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses Esade:

 • Autora: Sra. Eleunthia Wong Ellinger
 • Director: Dr. Ignasi Martí Lanuza
 • Codirector: Dr. Robert Wayne Gregory
 • Títol: Holacracy and pluralistic bureaucracy: a longitudinal case study
 • Data defensa: 9/4/2021
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/671445

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:

 • Autora: Sra. Clàudia Vives-Fierro Planas
 • Director: Dr. Fernando de Felipe Allué
 • Títol: La crítica televisiva en la era de la hiperconectividad: los "Bad Fans" de Breaking Bad según Emily Nussbaum
 • Data defensa: 9/4/2021
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/671501

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses Esade:

 • Autora: Sra. Asma Naimi
 • Director: Dr. Daniel Arenas Vives
 • Títol: The hero’s journey: how social entrepreneurs take indirect and direct actions to address societal challenges
 • Data defensa: 15/4/2021
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/671446
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_183.png