Publicat el Programa de Treball i les Convocatòries Erasmus+ 2021

Comissió EuropeaJa s’ha fet públic el programa de treball per a l’any 2021 del nou Programa Erasmus+ 2021-2027. L’estructura del programa per aquest període es manté en línia amb l’estructura del programa 2014-2020.

També s’han publicat les convocatòries per l’any 2021, encara que estan subjectes a:

 • l’adopció sense modificacions significatives per part de l’autoritat legislativa de la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix el marc legal d’Erasmus+ i s’estableix el programa Erasmus+ i es deroga el Reglament (UE) núm. 1288/2013, l’aprovació per l’autoritat legislativa
 • l’avaluació positiva del comitè establerta a l’acte bàsic sobre el programa de treball anual per a la implementació d’Erasmus+ l’any 2021
 • l’adopció per la Comissió del programa de treball anual 2021, desprès de la remissió del comitè del programa
 • la disponibilitat del pressupost per al 2021 per part de l’autoritat pressupostària o si el pressupost no s’adopta tal com es preveu
 • la designació de l’Agència Nacional per part de l’Autoritat Nacional i l’acceptació per la Comissió i la signatura dels Acords de Contribució.

En aquest i en propers butlletins us donarem més informació de les convocatòries més destacades d’aquest programa:

 • Associacions per a la cooperació
  • Associacions de cooperació
  • Associacions a petita escala
 • Associacions d’excel·lència
  • Centres per Excel·lència Vocacional
  • Acadèmies de Professors Erasmus+
  • Erasmus Mundus Action
 • Associacions per a la innovació
  • Aliances per a la innovació
 • Esdeveniments esportius sense ànim de lucre
 • Suport a desenvolupament i cooperació de polítiques
  • European Youth Together
 • Accions Jean Monnet

Poden participar en aquest programa, tots els Estats Membres de la UE més Noruega, Islàndia, Liechtenstein, la República de Macedònia del Nord, Turquia i Sèrbia. També poden participar en algunes accions, subjecte a condicions i criteris especifica, els “Partner Countries”. El Regne Unit no participarà en el programa Erasmus+, excepte com a Partner Country [no afecta la seva participació als projectes concedits en el programa anterior Erasmus+ 2014-2020].

El pressupost estimat pel programa Erasmus+ 2021-2027 és 26,2 milions d’euros. El 70% es destinarà a oportunitats de mobilitat i el 30% s’invertirà en projectes de cooperació i activitats de desenvolupament de polítiques.

Per qualsevol consulta sobre el programa Erasmus+ us podeu adreçar a la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Erasmus+ Programa de Treball 2021; Erasmus+ Programme Guide; Convocatòries Erasmus+ 2021; Funding and Tenders Opportunities Portal 

 
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_comissio-europea-mitja_4.jpg