Convocatòria per a l’any 2021 d’ajuts del programa Tecniospring INDUSTRY per a entitats TECNIO

Agència per a la competitivitat de l'empresaACCIÓ ha obert la convocatòria Tecniospring INDUSTRY per a l'any 2021, adreçada a entitats amb acreditació TECNIO (així com a empreses i centres tecnològics ubicats a Catalunya), per a la concessió d'ajuts per a la contractació durant 2 anys de persones investigadores experimentades (de qualsevol nacionalitat) per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY).

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitats:

  1. Mobilitat A: Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida de fora de l’Estat espanyol (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. I fase de retorn d’un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.
  2. Mobilitat B: Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO: Estada de dos anys d’un investigador/a experimentat de qualsevol nacionalitat per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica..

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant el model normalitzat i d’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l’Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu ).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juny de 2021.

+info: Bases, Convocatòria, FAQs, Web del programa TecnioSpring INDUSTRY

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_accio_19.gif