Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullNonyelum Lina Eze (Esade ADE), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses Esade:

  • Autora: Sra. Nonyelum Lina Eze
  • Directora: Dra. Maria José Parada Balderrama
  • Codirector: Dr. Georges Samara
  • Títol: Informal institutions and their influences on the family, the family business, and ethnic group: A macro-, meso-, and micro- context investigation
  • Data defensa: 4/3/2021
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/671126
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_180.png