Convocatòria d’articles per a personal investigador jove de l’Anuari Internacional CIDOB 2021

CIDOBEl Barcelona Centre for International Affairs CIDOB llança la 2a edició de la Convocatòria d’Articles de Reflexió i Anàlisi de les Relaciones Internacionals, adreçada a estudiants, experts/es i analistes menors de 30 anys, amb vistes a fomentar una visió renovada dels reptes internacionals actuals. 

Els textos presentats haurien de reflexionar sobre un dels següents eixos temàtics: 

  • L’impacte de les noves tecnologies disruptives sobre la política i la societat internacionals. 
  • Els principals reptes interiors i exteriors de la UE.
  • Les noves i velles geopolítiques, que sorgeixen per la multiplicació dels actors internacionals i dels àmbits geogràfics i temàtics que s’internacionalitzen. 

Els articles seleccionats seran publicats a l’Anuari Internacional CIDOB, una vegada hagin superat el procés de correcció i edició per part de l’equip editorial de CIDOB.

La persona autora del text seleccionat rebrà una retribució de 250 euros bruts en concepte d’explotació de la obra.   

El termini de presentació d’articles finalitza el 5 d’abril de 2021.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_CIDOB.png