Convocatòria de selecció d’experts en ètica de la Comissió Europea

Comissió EuropeaLa Comissió Europea ha obert una crida per a la selecció de 15 persones expertes en ètica aplicada a la ciència i a les noves tecnologies que formin part del Grup Europeu d'Ètica en la Ciència i les Noves Tecnologies (EGE- European Group on Ethics in Science and New Technologies).

L’EGE és un òrgan consultiu independent i multidisciplinari que respon directament a la Presidència de la Comissió Europea, en qüestions ètiques de les polítiques i normatives quan aquestes toquen temes científics i de desenvolupament de noves tecnologies.

Les persones candidates seleccionades seran nomenades per un període de 3 anys i assessoraran en aspectes ètics als nivells polítics més elevats de la Unió Europea.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 22 de març de 2021 a les 12.00.

+info: Call for applications EGE

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_comissio-europea-mitja_1.jpg