Convocatòria d’un ajut en les àrees de Biomedicina i Salut 2021

Fundación Domingo MartínezLa Fundación Domingo Martínez (FDM) convoca un ajut a la recerca amb la temàtica Caracterización de biomarcadores tumorales relacionados con las especies reactivas de oxígeno y la hipoxia.

La producció d’espècies reactives d’oxigen (ROS) està relacionada amb un nombre elevat de patologies, i especialment amb el càncer. Es proposa la presentació de projectes de recerca innovadors i de baix cost que, amb els gasos com a tema central, abordin la caracterització com a bio-marcadors en càncer de molècules relacionades amb la senyalització i resposta a la hipòxia i a l’estrès oxidatiu. La utilització específica de gasos i la seva utilitat terapèutica també serà valorada.

L’ajut tindrà una durada d’un any, renovable per un segon any en funció de l’evolució del projecte i excepcionalment per un tercer any més, i una dotació econòmica de 50.000 euros anuals.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de propostes finalitza l’1 de març de 2021.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/lofo_fund_domingo_marrtinez_3.png