Oberta la convocatòria Beatriu de Pinós 2020, que promou la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia

AGAURL’AGAUR ha publicat la convocatòria Beatriu de Pinós 2020, que permetrà incorporar 60 investigadors i investigadores postdoctorals a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya, per a que desenvolupin un projecte de recerca.

Els contractes objecte d’aquest ajut tindran una durada de 3 anys. L’import per ajut és de 132.300 euros (retribució i quota patronal de Seguretat Social). A més, s’ofereix un ajut complementari de 12.000 euros adreçat a finançar activitats que permetin desenvolupar el projecte de recerca objecte de la subvenció.

Per gaudir d’aquest ajut, les persones sol·licitants han d’haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2018, o bé entre l’1 de gener del 2011 i el 31 de desembre de 2018, per a certs supòsits establerts a la convocatòria (article 4.2).

També es demana que en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, el personal sol·licitant tingui un mínim de 2 anys d’experiència postdoctoral fora d’Espanya, i que no hagi residit o treballat a Espanya més de 12 mesos en els tres anys anteriors a la data de presentació de sol·licituds.

Cal tenir en compte que una persona candidata i un investigador responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud. La sol·licitud provisional l'ha de presentar el professor/investigador del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) seguint les instruccions que s'hi preveuen. abans de l’11 de març de 2021 a les 14.00.

Abans de formalitzar la sol·licitud, les persones candidates s’hauran de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), per gestionar l’autorització del Centre al qual es vol incorporar la persona interessada.

Cas que el projecte tingui implicacions ètiques, es recomana presentar la petició de dictamen al Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL (CER-URL).

+info: Bases, Convocatòria, Tramitació de l’ajut, Informació CER-URL

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_52.jpg