Premis Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i a l’Enginyeria 2021

Banc de SabadellLa Fundació Banc Sabadell ha obert una nova convocatòria dels seus Premis a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i a l’Enginyeria per al 2021.

1. Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica 2021

L’objectiu del premi és el de reconèixer el treball del personal investigador de nacionalitat espanyola en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar social.

Les persones candidates hauran de ser proposades per personal investigador, universitats, centres acadèmics i d’investigació, fundacions, empreses i altres institucions tant nacionals com internacionals.

Podrà optar al premi el personal investigador de nacional espanyola de fins 40 anys a 31 de desembre de 2020. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de maternitat.

La dotació econòmica del premi és de 30.000 euros. Les propostes aniran acompanyades del CV del candidat i de tota la documentació complementària que es consideri oportuna.

2. Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica 2021

L’objectiu del premi és el d’incentivar i reconèixer el treball del personal investigador en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut.

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats, hospitals o centres de recerca.

Podrà optar al premi el personal investigador de fins a 42 anys a 31 de desembre de 2020, de qualsevol nacionalitat que porti un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el camp de la biomedicina i les ciències de la salut. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim d’un any per cada fill quan s’hagin produït interrupcions a la carrera professional per permís de maternitat

La dotació econòmica del premi és de 50.000 euros. I les propostes constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi, el CV de la persona candidata (de màxim 5 pàgines) en format PDF i la documentació del treballs de recerca desenvolupats més rellevants (màxim 10).

3. Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria 2021

L’objectiu del premi és el d’incentivar i reconèixer el treball del personal investigador en el camp de les Ciències i l’Enginyeria.

Les persones candidates han de ser proposades per persones vinculades a universitats o centres de recerca.

Podrà optar al premi el personal investigador de fins a 42 anys a 31 de desembre de 2020, de qualsevol nacionalitat que porti un mínim de tres anys continuats realitzant una tasca de recerca a Espanya .

La dotació econòmica del premi és de 50.000 euros. I les propostes constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi, el CV de la persona candidata (de màxim 5 pàgines) en format PDF i la documentació del treballs de recerca desenvolupats més rellevants (màxim 10).

Caldrà enviar la documentació, en castellà o anglès, a través de la pàgina web de la Fundació Banc Sabadell.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de març de 2021.

+ info: Premis Banc Sabadell

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_banc_sabadell_10.jpg