ESADE i Caixa Sabadell presenten el primer volum de les 'Guies sectorials de RSE per a PIMES'

Obra Social Caixa Sabadell L’Institut d’Innovació Social d’ESADE i l’Obra Social de Caixa Sabadell han presentat el primer volum de la col·lecció ‘Guies Sectorials de RSE per a PIMES’. Aquests estudis tenen l’objectiu d’acostar la responsabilitat social de l’empresa a les Petites i Mitjanes Empreses (Pimes).

 

 

Aquest nou projecte és un compromís d’ESADE i l’Obra Social Caixa Sabadell per estudiar durant els propers tres anys les petites i mitjanes empreses i l’aplicació de pràctiques de la RSE en diferents sectors. En aquest cas, s’ha estudiar el sector de la automoció i es té previst continuar amb les empreses dedicades al turisme.

 

La Guia pretén ser un model de pràctiques per a ajudar a millorar la gestió i la competitivitat de les empreses que treballen per a les grans multinacionals del sector de l’automoció. En aquest primer volum, s’assenyala que la RSE és una de les claus que han permès millorar la gestió i la competitivitat de les Pimes que treballen per a les grans multinacionals del sector automoció. També ha confirmat que aquestes Pimes integren més pràctiques de RSE que les grans empreses del sector.

 

En aquesta línia, apliquen com a pràctica quotidiana la flexibilitat horària del personal i la conciliació de la vida familiar i la laboral; la formació per al desenvolupament professional; l’establiment de mecanismes per millorar els processos productius; la millora de les condicions laborals i retributives, i la creació d’un bon ambient de treball per facilitar un grau elevat de motivació. L’estudi demostra que aquestes mesures són inversions en capital humà i que contribueixen a obtenir increments en la productivitat de l’empresa.

 

+ info: Institut d’Innovació Social / Obra Social Caixa Sabadell