Convocatòria 2020 del consorci CHIST-ERA per a projectes de recerca relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

CHIST-ERAEl consorci CHIST-ERA ha obert la convocatòria 2020 per a finançar projectes de recerca europeus enfocats a la recerca en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les Ciències basades en les TIC.

CHIST-ERA és un consorci d’organitzacions finançadores de la recerca a Europa que dona suport a recerca bàsica en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) o a la interfície entre les TIC i altres dominis.

Els àmbits de la convocatòria 2020 són:

  1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
  2. Towards Sustainable ICT (S-ICT)

Les propostes han de ser presentades per consorcis amb un mínim de 3 socis elegibles i independents, que sol·licitin finançament en almenys 3 països participants, incloent almenys 2 socis dels estats membres de la UE o països associats.

Els països participants son: Bèlgica, Bulgària, Quebec (Canadà), Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Israel, Letònia, Lituània, Luxemburg, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suïssa, Turquia.

Cada soci rep el finançament per separat de l’organització finançadora nacional o regional corresponent. Han de complir les condicions de la seva organització finançadora, tal com es descriu a l’annex de la convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds és l’1 de març 2021 a les 17.00.

+info: Convocatòria, Guia per a sol·licitants, Tríptic CHIST-ERA

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_chist-era_0.gif