L’IQS guanya el concurs de la Generalitat per a vigilar la qualitat de l’aire

L'Institut Químic de Sarrià El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha atorgat als laboratoris de l'IQS-URL, per la via de concurs públic, la tasca d'analitzar la qualitat de les mostres d'aire captades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i pel Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

 

L’IQS-URL haurà de realitzar els serveis d'anàlisi de les mostres de material particulat, metalls (plom, níquel, arsènic i cadmi), i hidrocarburs aromàtics policíclics així com mostres de compostos orgànics volàtils (benzè, toluè i xilè).

 

El Departament de Mediambient i Vivenda de la Generalitat de Catalunya va convocar aquest concurs públic, per a garantir el compliment de les normes de qualitat de l'aire i la seva millora, així com la vigilància, la inspecció, el control d'emissions i la proposta de mesures de correcció i sanció de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

 

L'IQS desenvoluparà aquesta tasca de l'1 de juliol del 2008 al 31 de desembre del 2009.

 

+ info: XVPCA