Actualització: Convocatòria URL sexennis CNEAI 2020

Universitat Ramon LlullDegut a una incidència amb la seu electrònica de l’ANECA, continua oberta la Convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 2020, fins al 8 de febrer de 2021

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques.

El PDI de la URL interessat en presentar-se a la present convocatòria de sexennis haurà de complir els requisits següents a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  • Possessió del títol de doctor/a.
  • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial, sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  • Antiguitat mínima a la URL d’un any.

Les persones interessades en presentar-s’hi caldrà que es registrin al Registro Unificado de Solicitantes del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i, a més, caldrà que disposin del DNIe o del certificat digital expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per tal de poder registrar la sol·licitud.

Per a l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI interessat haurà de presentar un període de 6 anys i seleccionar un total de 5 mèrits per ser avaluats. Per a cada camp de coneixement la CNEAI ha detallat els criteris específics que han de complir els 5 mèrits per tal d’obtenir una avaluació positiva.

A la sol·licitud s’haurà d’annexar el CV abreujat, el CV complet i el full de serveis prestats a la URL, així com els certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Les sol·licituds caldrà presentar-les en línia a la seu electrònica de l’ANECA, posteriorment, caldrà fer arribar a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL, una còpia del resguard generat per la seu electrònica. Aquest document es pot fer arribar l’adreça electrònica ivillanueva@rectorat.url.edu.

NOVA DATA: El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 8 de febrer de 2021.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

+info: Convocatòria, Guia del sol·licitant, Seu electrònica de l’ANECA, Criteris específics d’avaluació, Nota informativa ANECA

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: