Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2020)

AGAURL’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2020).

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes de recerca que aportin evidències sobre canvis estratègics i de millora introduïts en els graus d'educació infantil i educació primària de les universitats catalanes participants en el Programa MIF, de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), i de les universitats catalanes participants en el Programa de millora del màster de secundària, programes impulsats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els projectes es dividiran en tres modalitats en funció dels estudis de formació inicial a què s’adrecin les propostes estudiades:

  • La Modalitat A: projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de mestres d’educació infantil o primària per separat o globalment. Amb un màxim de 25 membres de, com a mínim, 3 universitats del Programa MIF.
  • Modalitat B: projectes que estudiïn aspectes transversals per a la millora de la formació de docents d’educació primària i secundària de manera conjunta. Amb un màxim de 25 membres de, com a mínim, 3 universitats del Programa MIF i del PmMUFPS
  • Modalitat C: projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de professorat de secundària. Amb un màxim de 25 membres de, com a mínim, 3 universitats del PmMUFPS.

El període d'implementació dels projectes i d'execució de la despesa començarà a comptar a partir de la data de resolució definitiva dels ajuts i acabarà el 31 de desembre de 2022.

L'import global de la convocatòria és de 400.000 euros, repartits entre les tres modalitats (200.000 euros modalitat A; 100.000 euros modalitat B; 100.000 euros modalitat C). La dotació per projecte és d’un import màxim de 25.000 euros.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb la Sra. Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@recturat.url.edu), per tal de planificar el procediment de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 24 de febrer 2021.

+info: Convocatòria, Bases, Sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_9.png