La CE anuncia les dates d'inici de les properes convocatòries del VII Programa Marc

VIi Programa Marc La Comissió Europea (CE) ha anunciat l'endarreriment de les convocatòries del VII Programa Marc que s'haurien de publicar el 24 de juliol. Al següent quadre es detallen quines convocatòries s’han endarrerit, quan està prevista la seva publicació i la seva data de tancament. 

Convocatòries Identificador convocatòria
Data prevista
Data tancament 1ª Etapa
Data tancament 2ª Etapa
 Cooperation: Tema 1 Salut
FP7-HEALTH-2009-3-single stage 03/09/0803/12/08
 
 Cooperation: Tema 1 Salut
 FP7-HEALTH-2009-3-two stage 03/09/08 03/12/08  Març 09
 Cooperation: Tema 2 BIO/KBBE
 FP7-KBBE-2009-3 03/09/08 15/01/09 
 Cooperation: Biorefineries, BIO/KBBE, NMP, Energia i Medi Ambient
   03/09/08 25/11/0816/04/08
 Cooperation: Tema 6 Medi Ambient  FP7-ENV-2009-1 03/09/08  
Cooperation: Tema 8 SSH
 FP7-SSH-2009 03/09/08  
Capacities: Research for SME
 FP7-SME-2008-2 Finals juliols o principis de setembre
  

 

Novetats People 

Programa PeopleD'altra banda, també en relació al supprograma People, l'European Social Forum (ESOF) ha organitzat unes sessions sobre les accions Marie Curie i altres oportunitats de mobilitat disponibles per al col·lectiu investigador.  Aquestes activitats s'inclouen en el programa Career adreçat a personal investigador jove.

 

 

+ info: VII Programa Marc / ESOF