Daniel Carasso Fellowship 2021

Fundació Daniel i Nina CarassoLa Fundació Daniel y Nina Carasso ha obert la convocatòria d’una beca de recerca postdoctoral amb l’objectiu de finançar la contractació i el desenvolupament d’activitats de recerca d’un jove investigador en una universitat o centre de recerca espanyol durant un període de dos anys.

Les persones candidates hauran de complir els següents requisits:

  • Ser investigador/a de qualsevol nacionalitat amb una experiència de recerca d’entre 2 i 7 anys des de la obtenció del seu títol de doctor/a. La data de defensa de la seva tesi ha d’estar compresa entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2018. No obstant això, també es tindrà en compte a aquelles persones nominades la data de finalització del doctorat del qual no coincideixi amb aquest període per raons justificades.
  • Ser investigador/a de qualsevol àrea d’estudi amb una trajectòria reconeguda i haver contribuït activament a la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles mitjançant l’aplicació d’enfocaments interdisciplinaris i multidimensionals.

La Fundació Daniel y Nina Carasso convida al personal investigador consolidat de les universitats o centres de recerca espanyols a nominar a persones candidates de la seva elecció. Aquelles persones que presentin nominacions es comprometen a aportar els mitjans necessaris per a la inclusió de la persona beneficiària a un grup de recerca. Només es pot presentar una candidatura per persona i només es pot ser nominat/da una vegada. No s’accepten autonominacions.

El termini de presentació de nominacions finalitza el 5 de març 2021 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible.

+info: Fundació Carasso, Convocatòria, Formulari

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_carasso_2021.png