VII edició de la convocatòria d'avaluació de revistes científiques espanyoles 2020

Fundación Española Para la Ciencia y la TecnologíaLa FECYT ha obert la 7a edició de la convocatòria d’avaluació de revistes científiques espanyoles, dirigida a totes aquelles revistes que desitgin aconseguir el Segell de Qualitat FECYT per primera vegada.

La principal novetat d’aquesta edició és la inclusió d’un nou indicador de gènere, de compliment recomanat, i la introducció de la menció de bones pràctiques editorials en igualtat de gènere.

Les revistes que ja comptin amb el Segell de Qualitat FECYT i vulguin optar a la menció de bones pràctiques editorials en igualtat de gènere seran avaluades en dues fases: “Avaluació de qualitat editorial i científica” i “Avaluació per àrees de coneixement”. Les revistes que no superin la primera fase no podran passar a la segona.

Altres nous indicadors en el grup de recomanacions son:

  • Informació sobre la contribució específica de cadascuna de les persones autores dels articles publicats.
  • Registre sobre la font de finançament els articles publicats.

L’indicador de l’existència de polítiques d’accés obert esdevé obligatori.

A l’indicador de “Visibilitat i Impacte s’estableixen valors de tall per a cadascuna de les 13 àrees de ciències socials i humanitats, i es manté un valor per a les modalitats de ciències experimentals i ciències de la vida.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de febrer de 2020 a les 13.00.

+info: Bases, Guia d’avaluació

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fecyt2016_9.png