Publicació de la llista prioritzada de sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2021

Universitat Ramon LlullLa URL ha publicat al tauler d’anuncis del web, en data 18 de desembre de 2020, la llista prioritzada de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador novell per a l’any 2021 (FI 2021).

Les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la present llista al tauler d’anuncis oficial del web de la  URL,  al  registre  del  Rectorat  de  la  URL  (Claravall,  1-3 | 08022  Barcelona) o  per  correu electrònic a vicerectorat.recerca@url.edu

Aquesta convocatòria rep el finançament de 

+info: Llista prioritzada sol·licituds FI 2021

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: