Convocatòria d’Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI de la URL per al segon quadrimestre del curs 2020-21

Universitat Ramon LlullLa Universitat Ramon Llull obre la convocatòria d’Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador (PDI) de la URL per al segon quadrimestre del curs 2020-21 amb l’objectiu d’incrementar llur activitat de recerca.

Podrà beneficiar-se d’aquest ajut el PDI de la URL que compleixi els següents requisits:

  1. Estar en possessió del títol de doctor/a
  2. Tenir un contracte laboral permanent amb alguna de les institucions federades de la URL, vigent i amb antiguitat mínima d’un any en el moment de la sol·licitud.
  3. Ser membre d’algun dels grups de recerca de la URL recollits en el Mapa de grups de recerca de la Universitat.
  4. Comptar amb el vistiplau de la seva institució per a la intensificació de la seva activitat investigadora, i molt especialment en el cas d’alliberament de tasques docents

Aquest programa, que és compatible amb els programes de suport a la recerca ja existents a la URL, finançarà les despeses associades al personal docent substitut de l’activitat acadèmica (docent o de gestió) de la persona sol·licitant, així com despeses associades a l’ampliació de la dedicació laboral del professorat, en el cas de PDI que tingui contracte a temps parcial.

El període d’execució dels ajuts serà de l’1 de febrer de 2021 al 31 de juliol de 2021.

Les persones interessades hauran de fer arribar el formulari de sol·licitud, en format MS Excel®, a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, com a molt tard el 31 de desembre de 2020.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud que no disposin de l’esmentat formulari, o que tinguin qualsevol dubte sobre la convocatòria, es poden posar en contacte amb la Laia Ros (lros@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

En la selecció es tindran en compte els criteris de política científica de la Universitat, que inclouran necessàriament la valoració del centre sobre la idoneïtat de l’activitat. Per aquest motiu, caldrà que els responsables de recerca dels centres facin arribar a la mateixa adreça electrònica, en el mateix termini, el formulari de priorització corresponent.

Amb el suport de:

Fundació "la Caixa"

+info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: