“En la compra de productes pirata el consumidor pren una decisió raonada”

Tesis URL Per què es compren productes pirata? La tesi realitzada en el marc del departament de marketing d’ESADE per Rosa Nancy Matos Reyes tracta de contestar a aquesta i altres preguntes sobre el tema.  ‘La conducta de compra pirata. Un anàlisis exploratorio en el mercado de la música en Perú’ explica l’actitud dels consumidors d’aquests materials il·legals al país andí. 


  

-Pots explicar en dues frases l'argument de la teva tesi?

L'argument de la tesi és que en la decisió de compra de productes pirata el consumidor pren una decisió raonada considerant factors ètics, econòmics i de característiques del producte. Recolzats en la seva filosofia moral legitimen els seus actes encara que a nivell de normes i actituds rebutgen la pirateria.

 

-Per què vas triar aquest tema?

Vaig triar el tema buscant entendre l'impacte dels DPI (Drets de Propietat Intel·lectual) en el consumidor. Em costava acceptar que els consumidors foren “lladres” i que l'empresa volgués empresonar els clients.  Desitjava entendre aquesta contradicció.

 

Sciencepics

 

-Com t'ha “canviat la vida” aquest doctorat?

Abans del doctorat, el centre de les meves activitats era la meva tasca d’investigació de mercats, que se circumscrivia a investigacions convencionals a curt termini. Actualment ha augmentat la meva curiositat per una comprensió més profunda dels problemes i pel desenvolupament de propostes per a solucionar-los.  Ha augmentat i millorat la meva tasca docent.

 

-De quina manera has compatibilitzat aquesta recerca amb la feina i la teva vida personal?

Compatibilitzar no és exactament el terme, el que va ocórrer va ser una reordenació de coses.  Tot es va acomodar al voltant d'aquesta meta personal; la meva família va acceptar ser part del projecte i em va oferir tot el seu suport en les revisions i crítiques, em va cedir el temps que necessitava.  Els meus amics i la meva vida social es van reduir a la mínima expressió i el meu treball habitual d'investigadora de mercat va deixar de ser la finalitat de la meva vida i va passar a ser el proveïdor dels recursos necessaris per a assolir la meta.

 

“Les empreses haurien de recordar que els seus guanys han de ser resultat dels serveis que li presten a l'home i al seu hàbitat”

 

 

-Quin és el lloc o la situació mes estranya en què t'has trobat durant l'elaboració d’aquesta tesi? I el moment més emocionant?

La situació més estranya a l'endinsar-me en el contradictori món dels Drets de Propietat Intel·lectual va ser descobrir la vessant del programari lliure i participar en el llançament de les llicències Creative Commons al meu país (Perú) de les quals sóc ara ardorosa defensora. Des que he conclòs el meu doctorat, tinc molts moments emocionants, però si he de referir-me a dos d'ells, el primer va ocórrer a Barcelona quan vaig escoltar les paraules del tribunal doctoral després de la sustentació i el segon va ser la recepció que em va donar la meva família al tornar al Perú. 

 

-Amb quin investigador/a t'agradaria trobar-te per comentar la teva tesi? Per què?

M'agradaria trobar-me amb els professors Scott Vitell, Ajzen i Fishbein i Forsyth i conversar amb ells sobre els instruments que vaig utilitzar per a desenvolupar la tesi.  A causa de les diferències culturals i d'idioma s’han d’adaptar aquestes eines.

 

-Després de tots aquests anys de recerca, què és el mes important que has aprés?

He aprés que la tecnologia ha posat en les nostres mans un mitjà poderós i ràpid per a poder informar-nos de tot el que ens interessa. A més he comprovat que la velocitat de generació de coneixement és vertiginosa, cada vegada que revisava la informació sobre el meu tema, trobava moltes coses noves que s'havien creat en un lapse.

 

-Què t'agradaria que tothom saps sobre la teva tesi?

M'agradaria que tothom s’adonés que el saber (el coneixement) està fet per a servir les persones i que els consumidors intueixen que és així.  M'agradaria que les empreses recordessin que els seus guanys han de ser resultat dels serveis que li presten a l'home i al seu hàbitat.

 

“La tesi ha augmentat la meva curiositat per entendre els problemes i desenvolupar propostes de millora”

 

 

-En què creus és pot transformar aquesta tesi durant els propers anys?

Crec que passarà a formar part del corrent de flexibilització dels DPI i generarà més investigació i publicacions en aquest sentit.

 

-Com creus que t'ha ajudat aquesta tesi en el teu desenvolupament professional?

El meu desenvolupament professional, que abans era ampli i més dispers, s'ha encaminat cap a aquest nou camp dels drets en la generació de coneixement i la comprensió del raonament humà.

 

-Com has aconseguit durant aquests anys de recerca per a compensar el fet d'especialitzar-se tant en un tema?

No crec que l'hagi compensat ni que desitgi fer-ho, perquè el tema m'apassiona. Ara el que vull fer és equilibrar les meves activitats, perquè ara desitjo aprendre a tocar el piano. La música em va ajudar molt durant els meus estudis i crec que si aprenc a interpretar-la, això m'ajudarà més al meu desenvolupament personal.

 


 

Nom: Nancy Matos Reyes

Tesi: La conducta de compra pirata. Un anàlisis exploratorio en el mercado de la música en Perú

Centre URL: ESADE

Departament: Marketing

Direcció: Josep Maria Galí Izard i Vicenta Sierra Olivera

 

+ info: Tesis en Xarxa