El Portal de la Recerca de Catalunya fa visible la recerca de més de 18.000 investigadors de Catalunya

Portal de la Recerca de CatalunyaEl Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) fa visibles els resultats de la recerca de la comunitat investigadora de Catalunya, amb l’objectiu de fer-ne difusió tant dins de la mateixa comunitat científica, com de portes enfora.

Per tal d’alimentar les dades de recerca del PRC, les universitats i els centres CERCA que actualment en formen part, regularment hi actualitzen les seves dades. A dia d’avui prop de 450 investigadors de la URL hi son presents; donant forma als grups de recerca i departaments de la universitat.

Així, el PRC ofereix informació actualitzada de publicacions, de projectes de recerca, de tesis defensades, de grups de recerca, de departaments o d’investigadors. La plataforma a partir de la qual es fan arribar dades de la URL al PRC és el GREC, del qual s’extreu -bimensualment- la informació d’aquell PDI actiu i amb ORCID. Així, el GREC esdevé una eina clau a l’hora de gestionar i donar visibilitat la recerca de tot el PDI de la Universitat.

Per aquest motiu us oferim alguns consells a l’hora d’actualitzar el vostre CV al GREC perquè la informació que apareix al PRC sobre la vostra activitat de recerca sigui el més acurada possible:

  1. Tenir l’ORCID (https://orcid.org/) introduït al GREC.
  2. Tenir el CV actualitzat. Haver tramès les dades del vostre CV a la base de dades institucional.
  3. Tenir el departament i el correu electrònic ben especificats. No es pot tenir assignat el departament “sense especificar”. Podeu comprovar aquestes dades en el subapartat “Modifica altres dades” dins l’apartat “Dades Generals” del GREC.
  4. Comprovar els DOI de les publicacions (https://www.doi.org/) . El DOI s’expressa de la següent manera: 10.XXXX/XXXXX . No s’ha de posar http:// ni www.
  5. Introduir i comprovar l’enllaç de les tesis doctorals (https://www.handle.net/). Aquest enllaç, que el podem trobar a través del TDX, només s’expressa de la següent manera: http://hdl.handle.net/XXXXX/XXXXXX
  6. Comprovar l’estil tipogràfic dels registres que teniu al GREC. Procureu utilitzar un únic estil (només majúscules a les paraules principals d’un article, no utilitzar negreta o cursiva, etc.).
  7. Comprovar que l’ordre dels autors de les publicacions realitzades és el correcte.

Podeu dirigir els vostres dubtes al respecte a la Idoia Villanueva, de l’Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+ info: PRC, GREC-URL

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_prc.png