Recordatori: Quarta convocatòria de projectes de recerca en salut “la Caixa”

Fundació "la Caixa"Continua obert, fins al 3 de desembre de 2020 a les 14:00, el termini de presentació de sol·licituds de la quarta convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en biomedicina i salut (2021-2024) de la Fundació Bancària ”la Caixa”

La convocatòria té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives de major excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

A la convocatòria  es podran presentar projectes liderats per personal investigador d’universitats i centres de recerca sense ànim de lucre que es duguin a terme a Espanya o a Portugal.

Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:     

  • Neurociències
  • Oncologia
  • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
  • Malalties infeccioses
  • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

La convocatòria preveu dues tipologies de projectes:

  • Individuals: Projectes presentats per una sola institució amb pressupost màxim de 500.000 euros.
  • En consorci de recerca: projectes presentats com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1.000.000 euros.

La selecció de les propostes es fa a partir d’un rigorós procés d’avaluació per consemblants que compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència. Consta d’una primera fase de preselecció remota i d’una segona fase de selecció presencial per comitès d’experts en cadascuna de les àrees de recerca.

Les persones interessades en presentar un projecte en aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal (jcondal@rrectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Web dels ajuts

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_42.jpg