Ajuts a projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO – INNOTEC 2020

Agència per a la competitivitat de l'empresaACCIÓ ha obert una nova convocatòria d’ajuts INNOTEC, dirigits a finançar projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO.

Poden optar a aquests ajuts:

  1. Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que disposin d'una plantilla d'entre 4 i 500 treballadors en el mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  2. Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO.

Actuacions subvencionables:

  1. Són objecte d'ajut els projectes d'R+D conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells.
  2. El projecte haurà d'estar regulat per un acord de col·laboració. En el cas d'aprovació del projecte, aquest s'haurà de presentar a ACCIÓ dins del termini que s'indiqui a la resolució d'atorgament de l'ajut.
  3. Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i una despesa subvencionable acceptada màxima de 200.000 euros.
  4. La despesa assumida per la/les empreses beneficiàries no podrà superar el 70% i la despesa assumida per l’acreditat TECNIO no podrà superar el 50%.
  5. Els projectes han d'iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l'ajut i finalitzar en un termini màxim de 3 anys a partir d'aquesta data.
  6. Els projectes presentats hauran d'estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l'estratègia RIS3CAT.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 24 de novembre de 2020 a les 14:00.

+info: Ajuts INNOTEC 2020, Bases, Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_accio_18.gif