El proper 11 de juliol s’obre el tercer termini de les accions complementàries 2008

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació obrirà l’11 de juliol el tercer termini per a la sol·licitud d’accions complementàries als projectes d’investigació fonamental no orientada. Aquests ajuts s’adrecen a diferents tipus d’actuacions, de qualsevol àrea temàtica, que s’hauran d’executar en un any, llevat de casos excepcionals. Cal recordar que el termini de la segona convocatòria s'acaba el proper 10 de juliol. 

 

 

La convocatòria detalla el finançament de cinc modalitats que inclouen, entre d'altres, l’organització de congressos, seminaris i jornades de caràcter cientificotècnic (seran d’especial interès la divulgació de l’any 2008 com l’Any Internacional del Planeta Terra); activitats en vaixells oceanogràfics i de l’Antàrtida; la preparació de propostes per la participació en el Programa Marc: Aquesta modalitat dóna suport als grups que ja participen al programa i, també, als grups de recerca que estiguin preparant un projecte per al 7è Programa Marc. En aquest cas amb el finançament d'accions com ara viatges, material...

 

Per últim, també es financen accions de política científic i tecnològica. En aquest últim apartat seran considerades d'especial interès les accions destinades a promocionar els estudis de les dones, feministes i de gènere.

 

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació és el 29 d’octubre i la persona de contacte d’aquesta convocatòria és Laura López (93 602 22 33).

 

+ info: Accions Complementàries