Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullNuria Orive Milla (IQS SE), Laia Grifoll Romero (IQS SE),Laura Balcells García (IQS SE), Mireya Giralt Romeu (FPCEEB) han defensat la seva tesi doctoral.

IQS School of Engineering:

 • Autora: Sra. Nuria Orive Milla
 • Directora: Dra. Magda Faijes Simona
 • Codirector: Dr. Antoni Planas Sauter
 • Títol: Design of a new biological platform for the production of glycoglycerolipids
 • Data defensa: 28/9/2020
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669862

IQS School of Engineering:

 • Autora: Sra. Laia Grifoll Romero
 • Director: Dr. Antoni Planas Sauter
 • Títol: Chitin and peptidoglycan deacetylases: discovery, characterization and engineering
 • Data defensa: 29/9/2020
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669863

IQS School of Engineering:

 • Autora: Sra. Laura Balcells García
 • Director: Dr. Salvador Borrós Gómez
 • Codirectora: Dra. Anna Cascante Cirera
 • Títol: Multi-faced study for the development of enhanced transfection systems
 • Data defensa: 2/10/2020
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669861

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Mireya Giralt Romeu
 • Directora: Dra. Montserrat Castelló Badia
 • Codirectora: Dra. Eva Liesa Hernandez
 • Títol: El rol de la indagación en la identidad profesional docente: situación actual y retos en la formación inicial
 • Data defensa: 21/10/2020
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669864
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_155.png