Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullGuillem Ferran Masip (FCRIB), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:

  • Autor: Sr. Guillem Ferran Masip
  • Director: Dr. Josep Antoni Rom Rodríguez
  • Codirector: Dr. Alfons Medina Cambrón
  • Títol: El Treball per projectes en els ensenyaments superiors en disseny de producte
  • Data defensa: 29/9/2020
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669793
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_153.png