8 projectes de la URL reben finançament en l’últim any del programa Erasmus+ 2014-2020

Universitat Ramon LlullUn total de 8 projectes de la URL han obtingut finançament en el marc del programa Erasmus+ l’any 2020.

El programa Erasmus+ és el programa de la UE de suport a la educació, formació, joventut i esport a Europa. El programa contribueix a la Estratègia Europa 2020 per al creixement, el treball, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en el àmbit de la educació i la formació (ET 2020).

Els projectes finançats son:

  • El projecte SIENHA (Strategic innovative educational network for healthy ageing) de la Dra. Elena Carrillo de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna és una col·laboració de diverses institucions d’educació superior a Europa. L’objectiu del projecte és contribuir a la governança de societats cada cop més envellides, donant suport a l’envelliment saludable dels països europeus a través de la formació de professionals sanitaris i socials.
  • El projecte CreaSTEAM (Co-thinking and creation for STEAM diversity-gap reduction) del Dr. David Fonseca de La Salle és una col·laboració de diverses institucions i organitzacions a Europa. El projecte CreaSTEAM té com a objectiu proporcionar un mapa actualitzat dels recursos enfocats a la reducció de la bretxa de la diversitat mitjançant enfocaments STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) i com seleccionar d'entre aquests recursos les millors solucions per crear un marc per implementar STEAM-Labs a les escoles de secundària.
  • El projecte REWIRE (Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe) del Dr. Juan Agustin Zaballos de La Salle és una col·laboració de diverses institucions d’arreu d’Europa. El projecte té com a objectiu proporcionar recomanacions i solucions concretes que condueixin a la reducció de la bretxa d’habilitats entre els requisits de la indústria i la formació sectorial i que contribueixin a donar suport al creixement, la innovació i la competitivitat en el camp de la ciberseguretat. REWIRE construeix un pla per a la indústria de la ciberseguretat i una estratègia europea concreta d’habilitats de ciberseguretat. Aquesta estratègia reunirà les lliçons apreses d’altres iniciatives (p. Ex., CONCORDIA, SPARTA, ECHO, CyberSec4Europe) i es descriurà des d’un enfocament holístic, identificant els factors polítics, econòmics, socials, tecnològics, legals i altres que poden afectar la oferta de capacitats i formació del sector.
  • El projecte PLANET4 (Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0) del Grup de Recerca en Internet Technologies and Storage de La Salle és una col·laboració entre diverses universitats, centres tecnològics i empreses. L’objectiu del projecte és reduir la bretxa entre la recerca científica en intel·ligència artificial (AI) i l’aprenentatge automàtic (ML) i les seves aplicacions industrials com a facilitador tecnològic del paradigma Industria 4.0. Cal una nova generació d’experts en ML, capaços d’adaptar aquestes tecnologies a les necessitats industrials i afavorir el seu paper com a actors clau de la quarta revolució industrial. El projecte PLANET4 ha estat concebut per permetre una transferència de coneixement entre el món acadèmic i la indústria.
  • El projecte EXPAND (An Idea Accelerator to Tackle Homelessness) desenvoluparà una eina per implementar “Challenge-Based Idea Accelerators” (Acceleradors d’idees basats en reptes) que es posarà a l’abast del professorat d’educació superior i promourà solucions basades en l’emprenedoria social per fer front a les persones sense llar. L’Esade Entrepreneurship Institute és un dels socis clau del projecte i es coordina internament amb l’Institut d’Innovació Social i el Fusion Point d’Esade per assegurar la mobilització els coneixements i l’experiència d’Esade. Es tracta d’un projecte de tres anys coordinat per Impact Shakers (Països Baixos) i que compta amb sis socis més.
  • El projecte HELPE (Health Literacy in Physiotherapy Education), de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, té com objectiu principal desenvolupar les competències en alfabetització sanitària en l’educació universitari en fisioteràpia a nivell europeu. L’alfabetització sanitària fa referència a la capacitat de les persones per accedir, comprendre i avaluar la informació sobre salut i prendre així decisions sobre atenció sanitària, prevenció de malalties i promoció de la salut. Es tracta d’un projecte conjunt amb diverses universitats d’Àustria, Finlàndia, Països Baixos i Alemanya.
  • El projecte IMAGE (Researching the City: Mapping Imaginaries), de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, és un consorci d’institucions d’ensenyament superior (HEI) de zones urbanes que volen contribuir al desenvolupament d’economies i societats més sostenibles, inclusives i resistents a les nostres ciutats. Un nou enfocament que utilitza eines de mapatge per atreure les zones perifèriques, sovint descuidades, de les nostres ciutats i mapar-les com a enclavaments de dinamisme i creativitat. Amb aquest mètode, els estudiants es formen per cercar informació activament, estimulant el pensament crític. Els estudiants treballen amb socis de la ciutat com ara ajuntaments, habitants, iniciatives ciutadanes i organitzacions culturals locals i empreses sobre els reptes socials de la vida real.
  • El projecte NEWLEAD (Innovative Leadership and Change Management in Higher Education) parteix de la situació actual on les institucions d’educació superior no només han d’adaptar-se a les necessitats i expectatives en constant evolució de l’alumnat, sinó també han d’enfrontar-se a nous reptes en altres àmbits, com per exemple el de la sanitat pública, amb la recent crisi del coronavirus. El projecte proposa dissenyar un nou enfocament de lideratge eficaç i eficient i de la gestió del canvi, oferint orientació metodològica i pràctica al sector, promovent l’intercanvi de bones pràctiques a l’hora de fer front a les àrees emergents de responsabilitat de la universitat i encoratjar l’intercanvi i l’adopció d’una gestió innovadora en l’educació superior.  

+info: Programa Erasmus+

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_152.png