European Green Deal

Comissió EuropeaLa Comissió Europea ha publicat pla d’acció “European Green Deal” amb una dotació de 1.000 milions d’euros per finançar projectes de recerca i innovació que responguin a la crisi climàtica i ajudin a protegir els ecosistemes únics i la biodiversitat d’Europa.

Atesa la urgència dels reptes que aborda, el Pla pretén obtenir resultats clars i discernibles a curt i mitjà termini, però amb una perspectiva de canvi a llarg termini. Hi ha menys accions però més grans i visibles, més específiques, amb un enfocament en l’escalabilitat ràpida, la difusió i la captació.

Els projectes han de produït resultats amb beneficis tangibles en 10 àrees temàtiques:

Vuit àrees temàtiques que reflecteixen les claus de l’European Green Deal:

 1. Increasing climate ambition
 2. Clean, affordable and secure energy
 3. Industry for a clean and circular economy
 4. Energy and resource efficient buildings
 5. Sustainable and smart mobility
 6. Farm to fork
 7. Biodiversity and ecosystems
 8. Zero-pollution, toxic-free environments

I dues àrees horitzontals – Strengthening knowledge i Empowering citizens.

Les convocatòries que ja s’han publicat al Funding & Tender Opportunities Portal són:

 • Preventing and fighting wildfires with the integration and demonstration of innovative means – LC-GD-1-1-2020
 • Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities – LC-GD-1-2-2020
 • Climate-resilient Innovation Packages for EU regions – LC-GD-1-3-2020
 • European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal – LC-GD-10-1-2020
 • Behavioural, social and cultural change for the Green Deal – LC-GD-10-2-2020
 • Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement – LC-GD-10-3-2020
 • Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their Integration into the energy System – LC-GD-2-1-2020
 • Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/ industrial Applications – LC-GD-2-2-2020
 • Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa – LC-GD-2-3-2020
 • Closing the industrial carbon cycle to combat climate change – Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources – LC-GD-3-1-2020
 • Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy – LC-GD-3-2-2020
 • Building and renovating in an energy and resource efficient way – LC-GD-4-1-2020
 • Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility – LC-GD-5-1-2020
 • Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy – LC-GD-6-1-2020
 • Restoring biodiversity and ecosystem services – LC-GD-7-1-2020
 • Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals – LC-GD-8-1-2020
 • Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies – LC-GD-8-2-2020
 • European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges – LC-GD-9-1-2020
 • Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation – LC-GD-9-2-2020
 • Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean – LC-GD-9-3-2020

El termini per a la presentació de propostes finalitza el 26 de gener 2021 a les 17.00.

El CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial) va organitzar una sessió informativa d’aquesta convocatòria el passat 1 d’octubre. Les presentacions i els vídeos ja estan disponible a la pagina web del CDTI.

+info: Funding & Tenders Opportunities, European Commission, European Green Deal, Factsheet, Presentacions CDTI, vídeos CDTI

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_35.png