Publicats els criteris de priorització dels ajuts per al finançament de projectes de recerca "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020)

Universitat Ramon LlullLa URL ha publicat al tauler d’anuncis del web els criteris de priorització de les sol·licituds presentades a la Universitat per a la convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes de recerca "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020).

Tal i com estableix l’article 4.2 de la Resolució EMC/1729/2020, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020) publiquem, en el document adjunt, els criteris de priorització establerts per la Universitat per tal de prioritzar les sol·licituds presentades.

Us recordem que l’objecte de la convocatòria és impulsar el desenvolupament de projectes conjunts entre grups de recerca de diferents institucions que treballin al voltant de la mateixa temàtica, amb l’esperit de promoure la interdisciplinarietat. Per això, us animem a buscar sinèrgies entre els investigadors dels vostres centres, per proposar projectes que tindran impacte i aplicabilitat a curt o mitjà termini i que esdevindran, així, més competitius davant del conjunt de sol·licituds que es presentin des del sistema universitari de Catalunya, els centres CERCA i les ICTS.

+info: Criteris priorització URL avaluació projectes PANDÈMIES 2020, Convocatòria PANDÈMIES 2020

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: