Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullRoger González Mercader (FCRIB),  ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:

  • Autor: Sr. Roger González Mercader
  • Director: Dr. Fernando de Felipe Allué
  • Títol: Neo-Distopia: una aproximació històrica i genèrica a la distopia audiovisual dels segle XXI
  • Data defensa: 9/9/2020
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/669656
foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_150.png