Convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia, dret civil català i ordenament jurídic català

Centre d'Estudis Jurídics i Formació EspecialitzadaEl Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha obert la convocatòria de 16 beques per a la recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia, dret civil català i ordenament jurídic català, durant el 2021.

Aquestes beques tenen com a finalitat estimular la recerca, els estudis i els anàlisis en les competències pròpies del Departament de Justícia i s'estableixen dues modalitats de beques:

  • Per a projectes de l'àmbit de l'execució penal, la mediació penal i l'atenció a la víctima es refereix als temes relacionats amb serveis penitenciaris, les mesures d'execució penal en la comunitat, la rehabilitació i reinserció, la justícia juvenil, els programes d'atenció a la víctima i la mediació penal.
  • Per a projectes de l'àmbit de l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català es refereix a l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització, la conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya i la medicina legal, les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les acadèmies, els notaris i registradors, i la mediació civil i familiar.

Dins de cada tipus de projectes s'estableixen dues modalitats en funció del personal destinatari. A la modalitat B s’hi pot presentar el professorat universitari, els estudiants matriculats en programes de doctorat i professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Es poden sol·licitar individualment o formant part d'un equip investigador.

Cada projecte becat té una dotació econòmica de 5.000 euros.

El període en què s'han d'executar les activitats objecte de les beques se circumscriu entre l'1 de gener i el 30 de novembre de l'any 2021.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 d’octubre de 2020.

+info: Convocatòria, Bases, Oficina virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_CEJFE_3.jpg