Convocatòria d’acreditacions de professorat lector de l’AQU

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert un nou termini d’emissió d’informes de professorat lector.

L’avaluació de les sol·licituds es basarà en els següents mèrits:

  • Experiència investigadora: publicacions; participació en projectes de recerca; obra artística; contribucions en congressos; estades en centres de recerca; direcció d’activitats de recerca o desenvolupament; transferència de tecnologia, patents, models d’utilitat i altres resultats; altres mèrits de recerca rellevants.
  • Formació acadèmica: predoctoral, doctoral i postdoctoral.
  • Experiència docent: trajectòria docent universitària; formació per a la docència universitària; innovació docent i altres mèrits docents.

Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini per annexar tota la documentació  és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Com a novetat d’enguany caldrà presentar totes les sol·licituds electrònicament (no presencialment al registre de l’AQU). Per fer-ho serà necessari disposar d’un certificat digital.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 16 d’octubre de 2020.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Sra. Idoia Villanueva, de la Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+ info: AQU-lectorCriteris d’Avaluació, Formulari sol·licitud

 

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_49.jpg