Oberta la convocatòria dels Premis Nacionals d’Investigació 2020

Ministeri de Ciència i InnovacióEl Ministeri de Ciència, Innovació convoca els Premis Nacionals d’Investigació amb l’objectiu de reconèixer el personal investigador de nacionalitat espanyola que estigui portant a terme recerca d’alt nivell i que contribueixi de forma excepcional a l’avenç de la ciència, a un millor coneixement de l’ésser humà i la seva convivència, a la transferència de tecnologia i al progrés de la humanitat.

Enguany, es convoquen 10 categories dels premis, en les àrees de coneixement següents:

  • Ciències físiques, dels materials i de la terra: Premi Nacional d’Investigació Blas Cabrera.
  • Ciència i tecnologia químiques: Premi Nacional d’Investigació Enrique Molas.
  • Ciències i tecnologies dels recursos naturals: Premi Nacional d’Investigació Alejandro Malaspina.
  • Matemàtiques i tecnologies de la Informació i les comunicacions: Premi Nacional d’Investigació Julio Rey Pastor.
  • Transferència de tecnologia: Premi Nacional d’Investigació Juan de la Cierva.
  • Medicina: Premi Nacional d’Investigació Gregorio Marañón.
  • Biologia: Premi Nacional d’Investigació Santiago Ramón y Cajal.
  • Enginyeries: Premi Nacional d’Investigació Leonardo Torres Quevedo.
  • Dret i ciències econòmiques i socials: Premi Nacional d’Investigació Pascual Madoz.
  • Humanitats: Premi Nacional d’Investigació Ramón Menéndez Pidal.

Les persones candidates han de tenir nacionalitat espanyola i estar en actiu, desenvolupant una activitat investigadora significativa i reconeguda internacionalment, en el moment de presentar la seva sol·licitud.

La dotació econòmica dels premis és de 30.000 euros per a cadascuna de les categories.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 d’octubre de 2020 a les 15.00.

Els Centres de la URL interessats en presentar una candidatura, caldrà que es posin en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible (vicerectorat.recerca@url.edu).   

+info: MCI

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_minist_CienciaInnovacion_4.jpg