Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2020)

AGAUROberta la convocatòria per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la transformació dels conflictes violents.

Els treballs objecte d'aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics següents:

a) Memòria, convivència i reconciliació (eines i iniciatives de reconciliació, convivència i reconstrucció del teixit social, participació i incidència de la societat civil en processos de justícia transicional i memòria, rol de les diàspores en la construcció de pau).

b) Violències endèmiques fora de contextos bèl·lics (narcotràfic, crim organitzat, corrupció, violències urbanes, bandes juvenils delinqüents, violència contra les dones, desplaçaments forçats, violacions dels drets humans, seguretat ciutadana, impactes socials i mediambientals de projectes empresarials en aquests contexts i respostes institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a aquestes situacions).

c) Diàleg social i polític (estudi i aprofundiment de diferents metodologies de promoció del diàleg, l'anàlisi de casos positius de promoció del diàleg, l'estudi de dinàmiques relacionades amb la polarització política i social, molt especialment les experiències de despolarització i la seva relació amb les xarxes socials).

d) Pau i seguretat en les polítiques públiques (pràctiques i eines per a una seguretat humana i feminista, estratègies locals i globals de control social, processos de securitització i militarització dels conflictes).

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 12 mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Els equips de recerca han de constar d’un mínim de tres investigadors, un dels quals han de ser doctor/a amb contractació a temps complet.

L’import mínim de la subvenció que s'atorga per projecte és de 6.000 euros i el màxim és de 10.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 5 d’octubre de 2020.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: ConvocatòriaBases específiques i modificació de les bases, Formulari de sol·licitudAnnex sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_50.jpg