Resolució de la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL per a l’any 2020

Universitat Ramon LlullResolta la Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL 2020.

 

Enguany, s’han concedit 35 projectes de 74 sol·licituds presentades pel PDI de la URL.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la presentació del document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 10 de setembre de 2020. L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar signat per la persona sol·licitant, amb el vistiplau del responsable de recerca o càrrec equivalent del seu Centre o Institució Federada. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article onzè de la convocatòria, les persones beneficiàries hauran de presentar una justificació econòmica parcial, no més tard del 15 d’octubre de 2020 i, també, hauran de presentar una justificació de la realització de totes les accions subvencionades no més tard del 20 de gener de 2020, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Coneixement

+info: Resolució

 

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: