Ajuts per a la promoció del coneixement i l’acomodament de la diversitat religiosa 2020

Fundación Pluralismo y ConvivenciaLa Fundación Pluralismo y Convivencia convoca els ajuts per a la realització d’activitats dirigides a promoure el coneixement i l’acomodament de la diversitat religiosa en un marc de diàleg, foment de la convivència i lluita contra la intolerància i el discurs d’odi per al 2020.

Modalitats dels ajuts:

  1. Projectes de recerca.
  2. Publicacions inèdites o traduccions d’obres.
  3. Accions formatives.
  4. Activitats de comunicació i/o de sensibilització.
  5. Organització de congressos, seminaris, jornades, cicles de conferències i altres activitats afins.

Aquests ajuts financen fins un màxim de 10.000 euros per projecte, el que haurà de representar com a màxim el 75% del projecte. El període d’execució dels projectes haurà de ser de 10  mesos a partir de la data de resolució dels ajuts.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 5 d’octubre de 2020.

+info: Bases, Convocatòria, Formulari, Pàgina web dels ajuts

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_pluralismo_convivencia_0.png