Convocades les Beques de Col·laboració per al curs 2020-2021

Ministerio de Educación y Formación ProfesionalEl Ministeri d'Educació i Formació Professional ha convocat les Beques de Col·laboració amb departaments universitaris pel curs acadèmic 2020-2021.

Aquestes beques, d’una durada de 7,5 mesos, estan adreçades a estudiants que en el curs 2020- 2021 facin el darrer curs de grau o el primer curs d’un màster universitari oficial. Les beques tenen com objectiu que els estudiants puguin iniciar-se en tasques d’investigació relacionades amb el seu àmbit d’estudi, amb una dedicació total de com a mínim 420 hores. Per poder accedir a les beques cal tenir una nota mitjana d’expedient mínim, segons les següents àrees de coneixement:

  • 7,25 en Enginyeria, Arquitectura i ensenyaments tècnics
  • 7,70 en Ciències, Ciències Experiments, així com per Ciències Socials i Jurídiques
  • 7,80 en Ciències de la Salut
  • 8,00 en Art i humanitats

Enguany s’han assignat a la URL dues beques, obertes a tots els departaments de la Universitat. L'import de cada beca serà de 2.000 euros. Com a requisits per poder optar a la beca, cal complir amb els mínims de nota mitjana i de crèdits superats que es detallen a la convocatòria.

Les beques de col·laboració només són compatibles amb les beques de caràcter general per al curs 2019-2030, convocades pel Ministeri d’Educació per a estudiants universitaris.

El termini per presentar les sol·licituds a través de l’aplicació web del Ministeri i lliurar la documentació al Rectorat de la URL finalitza el 30 de setembre de 2020. La documentació es podrà presentar en paper al registre del Rectorat (Claravall, 1-3, 08022 – Barcelona) o bé al correu electrònic de contacte si els documents tenen signatura digital certificada.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+info: Convocatòria, Web Becas Colaboración MEFP, Instruccions URL

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: