Actualització: Convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de l’AQU (Trams 2020)

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha ampliat el termini d’avaluació de l’activitat investigadora del PDI de les universitats privades. La convocatòria, enlloc de finalitzar el proper 17 de juliol, romandrà oberta fins el dia 18 de setembre de 2020.

Com a novetat d’enguany, caldrà presentar totes les sol·licituds electrònicament (no presencialment al registre de l’AQU). Per fer-ho serà necessari disposar d’un certificat digital.

A la convocatòria s’hi podran presentar períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019. Els investigadors i investigadores que vulguin presentar-se a la convocatòria, hauran de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de doctor/a.
 • Tenir una vinculació amb la Universitat a temps complet o parcial (la vinculació a temps parcial ha de ser igual o superior a un 50% del temps complet).
 • Tenir antiguitat mínima a la Universitat d’un any.
 • Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL.

En relació als tràmits i documentació requerida cal tenir present el següent:

 • El termini per annexar la documentació a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT) és de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.
 • La convocatòria ofereix l’opció del sistema d'enviament del CV abreujat: en lloc d'annexar un arxiu, ara cal emplenar un formulari web que, via ORCID, permet carregar les vostres aportacions de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya.
 • La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de 5 dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

El procediment a seguir és el següent:

 1. Enviar la sol·licitud des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT)
 2. L’investigador/a rebrà al seu correu electrònic un enllaç al formulari web per omplir el CV abreujat (que ja inclourà el número de tràmit i les seves dades).
 3. Caldrà adjuntar la documentació requerida.
 4. Caldrà pagar les taxes corresponents.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) per gestionar part de la documentació requerida.

NOVA DATA: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de setembre de 2020.

+info: Web de l’AQU, Convocatòria universitats privades, Criteris específics per avaluar l’activitat investigadora, Formulari de sol·licitud (OVT)

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_48.jpg