La Salle-URL participa al projecte europeu INTUBE sobre eficiència energètica

Grup de recerca ARC Els dies 21 i 22 de maig va tenir lloc a Hèlsinki la reunió per posar en marxa el projecte de recerca INTUBE, Intelligent Use of Buildings’ Energy Information. Es tracta d’una acció finançada pel 7è Programa Marc de l’Unió Europea, en la que participen el grup de recerca de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle-URL ARC, dirigit  pel professor Leandro Madrazo, i també col·laboren la professora Jordina Vidal i el professor Sergi Cantos.

 

 

L’objectiu d’INTUBE és contribuir a millorar la eficiència energètica al llarg de tot el cicle de vida dels edificis, utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). En aquest projecte, coordinat pel VTT de Finlàndia, participen dotze grups de recerca vinculats a  universitats, centres tecnològics  i empreses, tindrà una durada de tres anys, i compta amb un finançament per part de la Unió Europea de 2,7 milions de euros.

 

IntUBE desenvoluparà eines per a mesurar i analitzar els perfils d'energia dels edificis basats en les necessitats dels usuaris. “El nostre grup col·laborarà, d’una banda, en el desenvolupament de Building Information Models (BIM), per portar a terme simulacions energètiques. Tanmateix, participarem en el disseny i programació d’interfícies i algoritmes per avaluar i monitoritzar el comportament energètic dels edificis mitjançant Buildings Management Systems (BMS)”, explica el professor Leandro Madrazo.

 

Aquestes eines oferiran solucions eficaces per a millor ús i gestió de l’energia dels edificis durant els seus cicles de vida. Per comprovar la utilitat de totes aquestes millores, s’aplicaran en diferents casos pilots. De fet, l’equip de La Salle liderà els treballs de demostració del sistema desenvolupat per INTUBE: “Aplicarem els resultats del projecte a la monitorització i el control energètic d’edificis d’habitatges socials construïts a Catalunya”, conclou l’investigador principal de l’ARC. 

 

+ info: INTUBE