Dues noves convocatòries per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la COVID-19

Fundació "la Caixa"L’Observatori Social de “la Caixa” ha obert dues noves convocatòries per analitzar l’impacte social de la COVID-19.

Les convocatòries s’orienten a projectes que analitzin especialment els efectes de la COVID-19 en:

  • la desigualtat social i econòmica;
  • el mercat laboral;
  • els recursos sanitaris i la salut de la població;
  • l’accés a l’educació; el benestar dels ciutadans;
  • l’equilibri polític i social;
  • la comunicació de massa, els mitjans de comunicació i les xarxes socials;
  • l’ús de recursos culturals digitals i plataformes de continguts;
  • el rol de la societat civil i de les ONG.

S’han obert aquestes dues modalitats de convocatòria:

a) LL20-1: Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre l’impacte social de la COVID-19:

Els projectes han de permetre obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia a la societat espanyola. La recerca haurà de donar lloc a evidència quantitativa.

Es finançarà un màxim de 5 projectes, amb un import màxim de 12.000 euros per projecte, que aniran a l’investigador/a o grup d’investigadors/es que desenvolupin el projecte, com a remuneració de la recerca.

Les persones beneficiàries es comprometen a destinar els fons obtinguts a analitzar les dades de l’enquesta objecte de la proposta seleccionada, així com a lliurar un article inèdit de la seva autoria (en un termini de 6 mesos), amb els resultats d’aquesta anàlisi, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.

b) LL20-2: Convocatòria per donar suport a projectes de recerca basats en enquestes sobre l’impacte social de la COVID-19:

Els projectes han de permetre obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia a la societat espanyola, a través de la realització d’una enquesta.

Es finançarà un màxim de 4 projectes, amb un import màxim de 30.000 euros per projecte. Els projectes, mitjançant la realització d’una enquesta, han de permetre obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 en la societat espanyola.

L’investigador/a o grup d’investigadors/es que desenvolupin el projecte rebran una dotació de 3.600 euros com a remuneració de la recerca i elaboració de l’article. La Fundació “la Caixa” contractarà la realització de l’enquesta (telefònica o en línia) a una empresa demoscòpica i n’assumirà íntegrament el cost.

Les persones beneficiàries es comprometen a destinar els fons obtinguts a analitzar les dades de l’enquesta objecte de la proposta seleccionada, així com a lliurar un article inèdit de la seva autoria (en un termini de 6 mesos), amb els resultats d’aquesta anàlisi, a l’Observatori Social de ”la Caixa”.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2020 a les 14.00.

+info: Web LL20-1, Bases LL20-1, Web LL20-2 B, Bases LL20-2

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_laCaixa_2.jpg